Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Anti-NSS protest: geen nieuwe kernwapens in Nederland

image1
 • Anti-NSS protest: geen nieuwe kernwapens in Nederland

  Den Haag, 24 maart 2014 -
  88 jarige & zo'n 70 anderen gearresteerd uit zorg voor nucleaire veiligheid.

  Vandaag verzamelde om vijf voor twaalf (11:55 uur) een kleine 100 honderd burgers zich in Den Haag, die, net als
  de staatshoofden op de NSS-conferentie, erg bezorgd zijn over nucleaire veiligheid. Zij wilden de staatshoofden op de NSS
  een brief aanbieden en vragen om de wereld veiliger te maken door niet alleen radio-actief materiaal te beveiligen, maar
  juist kernwapens en kernenergie af te schaffen.

  De bezorgdheid van gewone burgers in de 'Stad van Vrede en Recht' wordt tijdens de conferentie echter niet op prijs
  gesteld. In tegenstelling tot Amsterdam waar president Obama tulpen kreeg van een scholier en velen hem bijna konden
  aanraken, was de sfeer in Den Haag al bij voorbaat grimmig. Ondanks de beveiliging door 13.000 agenten, 3.000
  marechaussees, 4.000 militairen, twee F-16's en marineschepen voor de kust, vond burgemeester Van Aartsen dat deze
  vreedzame demonstratie tijdens de NSS niet 'beveiligd' zou kunnen worden.

  Eerder maakte ook de OVSE (de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) zich zorgen over het gebrek aan
  demonstratievrijheid in Den Haag tijdens de NSS-top. Doordat de demonstranten geen genoegen namen met het aangeboden
  plekje uit het zicht op het Malieveld en kozen voor een wandeling richting Vredespaleis en World Forum (de
  conferentie-locatie), werd dit gebrek aan demonstratievrijheid ook zichtbaar gemaakt tegenover de nationale en internationale pers.

  Speerpunt

  Terwijl de Nuclear Security Summit (NSS) zich bezig houdt met de relatief kleine kans dat terroristen radio-actief
  materiaal in handen krijgen, zijn de werkelijke gevaren veel groter. Dat betreft niet alleen de gevaren van kernenergie en
  kernwapens in het algemeen, de demonstranten zijn vooral bezorgd over de aangekondige modernisering en vernieuwing van
  kernwapens in Rusland, de VS en Europese NAVO-landen. In totaal zou deze modernisering van kernwapens zo'n 10,4
  miljard dollar gaan kosten.

  Ook de Amerikaanse kernwapens in Nederland zouden gemoderniseerd moeten worden, terwijl de meederheid in Tweede
  Kamer de kernwapens die op vliegbasis Volkel liggen, juist wil retourneren naar de VS.

  Op het stationsplein spraken hierover Harry van Bommel, lid van de tweede kamerfractie van de SP, en Henk Baars,
  voorzitter van Kerk en Vrede. Vervolgens ging de demonstratie, onder aanhef van vredelievende doch strijdbare
  liederen, op pad om te proberen de verzamelde machthebbers een brief met hun zorgen te overhandigen.

  De demonstranten werden al snel tot stoppen gedwongen, omsingeld en aangehouden. De jongsten waren twintigers, de
  oudsten ver in de tachtig, veteranen uit de tijd van de dreigende plaatsing van kruisraketten in de tachtiger jaren.
  Na uren op het politie bureau doorgebracht te hebben werd iedereen na verhoor met een boete van 150 euro vrijgelaten.
  Waarschijnlijk zullen de meesten deze boete niet betalen en de zaak bij de rechter voor laten komen.

  De volgende organisaties & verbanden riepen op tot deze actie: Catholic Worker Amsterdam, Franciscaanse Vredeswacht,
  Haags Vredes Platform, Kerk en Vrede, Time to Turn, Vrouwen voor Vrede.

  ----------------------------------------- 
  De brief voor verzamelde machthebbers op de Nuclear Security Summit vindt U elders op deze site.