Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zadelhoesjes protest tegen NSS

image1
 • Vrouwen voor Vrede protesteert tegen kernwapens met Zadelhoesjes
  
  Vrouwen voor Vrede grijpt de nucleaire top aan om opnieuw te protesteren tegen de
  Amerikaanse kernbommen die nog steeds in Volkel liggen. Er zullen duizenden
  zadelhoesjes verspreid worden met de tekst: "Die Amerikaanse kernbommen in Nederland
  zitten ons nog steeds niet lekker." Afzender: Vrouwen voor Vrede.
  
  In verschillende steden zullen de vredesvrouwen fietszadels bekleden met zo'n
  zadelhoesje. Zij willen hiermee de aandacht vestigen op de hypocrisie van de
  nucleaire top. Je kunt wel met z'n allen spreken over nucleaire veiligheid, maar als
  je de kernwapens niet afschaft, houd je de basis van de onveiligheid overeind.
  Nederland is gastland voor alle wereldleiders; dan zou Nederland toch als eerste een
  kernwapenvrij land moeten zijn. De bommen in Volkel zijn weliswaar van Amerika, maar
  Nederland tolereert ze op zijn grondgebied en houdt daarmee ook de nucleaire
  onveiligheid in stand. Vrouwen voor Vrede wil met haar ludieke actie mensen nogmaals
  op dit feit attent maken.