Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Vereniging » Werkgroepen » Fonds Latijns America

Fonds Latijns America

  • Het Fonds Latijns-Amerika is een onderdeel van de vereniging Kerk en Vrede en stelt zich ten doel het geweldloze verzet tegen sociaal onrecht in Latijns-Amerika te ondersteunen.Het FLA is de Nederlandse steungroep van o.a. SERPAJ (Servicio Paz y Justicia = Dienst voor Vrede en Gerechtigheid). Deze organisatie is opgericht door de Argentijnse vredes- en mensenrechtenactivist Adolfo Perez Esquivel, die 25 jaar geleden, in 1980, de Nobelprijs voor de Vrede won. SERPAJ is thans actief in 12 landen in Latijns-Amerika op het gebied van vredeseducatie, geweldloze acties, mensenrechten en (politiek) vormingswerk.Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over projecten die FLA steunt en actuele berichten.