Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Projecten » Vredesspiraal » Redactie

Redactie

 • Vredesspiraal is het eigen blad van Kerk en Vrede.

  Een kwartaalblad.

  U vindt er gedegen analyses over ontwikkelingen op het gebied van oorlog en vrede, geweld en geweldloosheid.

  Vanuit de christelijk pacifistische traditie. vredescultuur

  Vredesspiraal nformeert verder over de activiteiten van Kerk en Vrede.

  Het is ook het visitekaartje van Kerk en Vrede naar de buitenwereld.