Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Vereniging » Werkgroepen » Politieke Werkgroep in oprichting

Politieke Werkgroep in oprichting

 • Doelstelling / kerntaak voor Politieke Werkgroep van Kerk en Vrede

  We hebben dringend behoefte aan mensen die verbinding onderhouden met politici, c.q. de politiek.

  Om bij hen vredesthema's op de agenda te houden. Om meer dan de mainstream geluiden daarover te laten horen. Aan te dragen wat vaak vergeten wordt, of onderbelicht. Zoals de geweldloze alternatieven voor oorlogvoering en militair ingrijpen. Het perspectief van duurzame vrede.

  Daarvoor zijn te gebruiken :

  • Onderzoek en studie.
  • De deelname in en het aanzwengelen van de kerkelijke, politieke en maatschappelijke discussies.
  • Het propageren van het geweldloos gedachtegoed.
  • Deelnemen aan discussies op verschillende fronten van sociale media
  • Het ontwikkelen van nieuwe instrumenten als Youtube-clips en ander materiaal
  •  

  Alles laat zich goed vangen onder de slogan: Maak oorlog illegaal.

   

  Bij het bevorderen van een internationale rechtsorde staat de discussie over het concept “Responsibility to Protect” centraal. De kaartencampagne “Geen ontwikkelingshulp met een geweer” was daar een voorbeeld van, wat Kerk en Vrede betreft.

  Er loopt natuurlijk ook die uiterst belangrijke discussie rond het thema: Laat brandstof geen conflictstof zijn. 

  De 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan komt vast met insiprerend materiaal over duurzame vrede.

  Allerlei herdenkingsmomenten dienen zich aan nav de Eerste Wereldoorlog. Welke politieke inzichten komen daar in mee? Neem een conferentie van Konstanz; neem herdenking 100 jaar IFOR (International Fellowship of Reconciliation)

  Waar mogelijk ondersteunen wij campagnes van derden, als het gaat om wapenhandel en nucleaire, bacteriologische en chemische wapens. 

   

  OPROEP


  Wie uit onze achterban wil ons komen versterken !!!!

   

  Voor meer informatie:  Jan Anne Bos (bosjananne@gmail.com) of ons kantoor : 030 - 231 6666