Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Archief » Geen ontwikkelingswerkers met een geweer

Geen ontwikkelingswerkers met een geweer

 •  

  Maak van soldaten geen ontwikkelingswerkers met een geweer

   

  Ontwikkelingswerk raakt in toenemende mate verstrengeld met militaire operaties.

  Enerzijds gaan militairen op missie onder het mom van wederopbouw. Feitelijk maken zij het werk van professionele ontwikkelingswerkers hiermee onmogelijk (zie bijvoorbeeld Afghanistan). Door deze vermenging worden ontwikkelingswerkers zonder geweer namelijk een gemakkelijk doelwit voor lokale rebellen.

  Anderzijds worden militaire operaties in de Derde Wereld in toenemende mate uit het ontwikkelingsbudget gefinancierd. Hierdoor komen andere ontwikkelings-projecten minder aan bod en wordt de militarisering van deze landen gestimuleerd. Deze vermenging vindt onder het huidige kabinet niet alleen in Nederland plaats, maar is een Europese tendens die versterkt wordt door het Gezamenlijk Europees Buitenlands en Veiligheidsbeleid.

   

   

  Daarom stellen we de volgende eisen aan de Nederlandse regering:

  In plaats van de huidige politiek die ontwikkelings-samenwerking ondergeschikt maakt aan militaire operaties zou ik willen zien dat:

  1. de regering ontwikkelingssamenwerking en defensie financieel strikt gescheiden houdt;
  2. de regering conflicten in de Derde Wereld via conflictpreventie en niet-militaire middelen tracht op te lossen;
  3. de regering zich ook binnen de Europese Unie inzet voor een dergelijke Europese buitenlandse politiek. 

  De campagne is officieel op 13 mei begonnen. Actiekaarten kunnen gratis via deze website besteld worden.

  U kunt deze campagne financieel ondersteunen via giro 43.53.82 t.n.v. Kerk en Vrede o.v.v. Ontwikkeling

   

   

   


  >> Link naar ons

  >> Artikelen