Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Projecten » Nederland kleurt Regenboog: Vlaggen voor Vrede » Voorbeeldbrief

Voorbeeldbrief

 •  

   

  [ eigen logo of briefhoofd ]

   

  aan het College van Burgemeesters en Wethouders

                     van de gemeente [ naam gemeente ]

                     [ postadres gemeentebestuur ]

                      [ postcode en plaatsnaam ]

   

  betreft: Internationale Dag van de Vrede op vrijdag 21 september 2007

   

  [ woonplaats ] , [ datum ]

   

  Geacht College,

  Al sinds 1981 wordt op initiatief van de Verenigde Naties de Internationale Dag van de Vrede gevierd. Sinds 2001 heeft de VN (in resolutie 55/282) hier de datum ‘21 september’ ook als vaste dag voor aangewezen. Één dag staakt-het-vuren, één dag zonder geweld. De symbolische betekenis van deze dag is van groot belang, het is de dag waarop mensen waar ook ter wereld tegelijk een statement kunnen maken: wij willen vrede. Dit is dé dag van bezinning, om te vieren dat we in vrijheid leven en om bewust te worden van hoe kostbaar vrede is. Bewustwording is een heel belangrijk onderdeel van deze dag; de Dag van de Vrede is hét middel om mondiale bewustzijn rond vrede en conflictpreventie te vergroten en zo de (publieke) druk op beleidsmakers, regeringen en internationale organisaties te vergroten.

  Het eigenlijke doel is natuurlijk om overal in Nederland iets van de Internationale Dag van de Vrede zichtbaar te maken. In dat kader dringen we er bij U op aan dat Uw gemeente dit jaar ook een VREDE-vlag aanschaft. Laat op de Internationale Dag van de Vrede vanuit het gemeentehuis de Vrede-vlag wapperen. Als verwijzing naar een algemene wil tot vrede.

  We hopen dat u op ons verzoek in gaat. Wij willen Uw bestelling graag verzorgen. Groot model 50 €. 200x300 cm. Maar U kunt ze ook rechtstreeks bestellen bij de vereniging Kerk en Vrede (www.kerkenvrede.nl) die deze vlag in Nederland verspreidt.

   

  We danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

   

  Met vriendelijke groet,

  namens [ (lokale) vredesorganisatie ],

   

  [ naam afzender ]