Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Tegenspraak - Januari 2009

Tijdens de aanloop op de oorlog tegen Irak, in het najaar van 2002, bleek het Oecumenisch Leesrooster een aantal, in dat opzicht, nogal lastige teksten te bevatten. De Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede heeft toen een aantal preekschetsen bij deze teksten gepubliceerd. Een aantal predikanten, maar ook andere geïnteresseerden bleken daar regelmatig gebruik van te maken. Daarom hebben enkele leden van de theologische werkgroep van Kerk en Vrede deze traditie voortgezet.

 • 4e zondag na Epifanie
  Deut. 18,15-20
  Mar. 1,21-28  Soms word ik niet vrolijk van de tekstkeuzen. Het geeft me te zeer het gevoel dat ons maar een paar brokken worden toegeworpen, en de context waarbinn
  Lees verder »
 • Zo leven dat water wijn wordt.
  Jes. 62.1-5
  Joh 1,29 - 2,11  Zo leven dat water wijn wordt.
  Inleiding
  De tekst, Jesaja 62 : 1-5, zal waarschijnlijk in de meeste gevallen wel gelezen maar niet uitgelegd worden.
  Lees verder »