Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Tegenspraak - Januari 2010

Tijdens de aanloop op de oorlog tegen Irak, in het najaar van 2002, bleek het Oecumenisch Leesrooster een aantal, in dat opzicht, nogal lastige teksten te bevatten. De Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede heeft toen een aantal preekschetsen bij deze teksten gepubliceerd. Een aantal predikanten, maar ook andere geïnteresseerden bleken daar regelmatig gebruik van te maken. Daarom hebben enkele leden van de theologische werkgroep van Kerk en Vrede deze traditie voortgezet.

 • 4e zondag Epifanie
  Jer. 1, 4-10
  Psalm 71, 1-6  Jeremia wil geen profeet zijn. Nazareth wil niet dat Jezus profeet is. De psalmist van vandaag bidt God om redding. Welke samenhang willen we daarin
  Lees verder »
 • 3e zondag Epifanie
  Jes. 61, 1-9
  Psalm 145, 13-21  Ik kan mij zo voorstellen dat de tekst van vandaag eeuwenlang door onze voorouders gelezen werd ter bevestiging van hun Calvinistische overtuiging: on
  Lees verder »

 • Jes. 62.1-5
  Joh 1,29-2,11 De Bruiloft te Kana  In de beide lezingen van vandaag gaat het over een bruidegom.
  God, als bruidegom, zal zich weer verheugen over Sion, als het licht van haar gerechti
  Lees verder »