Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Tegenspraak - Januari 2011

Tijdens de aanloop op de oorlog tegen Irak, in het najaar van 2002, bleek het Oecumenisch Leesrooster een aantal, in dat opzicht, nogal lastige teksten te bevatten. De Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede heeft toen een aantal preekschetsen bij deze teksten gepubliceerd. Een aantal predikanten, maar ook andere geïnteresseerden bleken daar regelmatig gebruik van te maken. Daarom hebben enkele leden van de theologische werkgroep van Kerk en Vrede deze traditie voortgezet.

 • 2e Epifanie Kerk en Vrede
  Jes. 62.1-5
  Joh. 1.29-2.11  Iedere 3e zondag in januari geeft het leesrooster de zelfde teksten aan: Jes. 62.1-5, Joh. 1.29-2.11 en
  Rom 4.1-12. U kunt verschillende uitwerkingen
  Lees verder »
 • Epifanie
  Jesaja 60, 1-6
  Psalm 72  Zondag van de Openbaring. Na de beeldrijke kerstdagen opnieuw beeldrijke teksten.
  (Mijn leesrichting: van Micha tot Mattheus, niet andersom…)

  On
  Lees verder »