Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Tegenspraak - Januari 2012

Tijdens de aanloop op de oorlog tegen Irak, in het najaar van 2002, bleek het Oecumenisch Leesrooster een aantal, in dat opzicht, nogal lastige teksten te bevatten. De Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede heeft toen een aantal preekschetsen bij deze teksten gepubliceerd. Een aantal predikanten, maar ook andere geïnteresseerden bleken daar regelmatig gebruik van te maken. Daarom hebben enkele leden van de theologische werkgroep van Kerk en Vrede deze traditie voortgezet.

 • zondag 15 januari 2012, 2 e van Epifanie
  zondag 15 januari 2012, 2 e van Epifanie
  Psalm 96  De liturgiegroep biedt nog aanvullend material voor deze zondag te downloaden via "Nieuws/Verschijningen van vrede"


  Om Sions wil mag ik niet zwi
  Lees verder »
 • Zondag 8 januari, Epifanie
  Zondag 8 januari 2012, Epifanie
  Jes. 60  De liturgiegroep biedt nog aanvullend material voor deze zondag te downloaden via "Nieuws/Verschijningen van vrede"

  Inleiding

  In de meeste kerk
  Lees verder »
 • Zondag 1 januari 2012 , Naamgeving en Besnijdenis
  Zondag 1 januari 2012, Naamgeving en Besnijdenis
  Psalm 8  De teksten van deze dag zijn een theologisch kruitvat, als we ons erdoor willen
  laten uitdagen.
  De tekst van Numeri:
  “ De Heer geve u vrede”. B
  Lees verder »