Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Voor de kerken » Overcome

Overcome

 • Werkblad tegen geweld

   

  OVERCOME is een werkblad voor gemeentes en parochies met het oog op het door de Wereldraad van Kerken uitgeroepen Oecumenisch Decennium 2001-2010 'To Overcome Violence'. Het werkblad verschijnt twee keer per jaar (in april en oktober) en wordt meegestuurd met het blad 'Vredesspiraal', maar is ook los en in meerdere exemplaren te verkrijgen.

   

  Gemeente mee aan de slag te gaan: in de viering, gespreksgroepen, maar ook naar buiten toe. Verder bevat elk werkblad ook een verwerking van het verhaal ten behoeve van kinderen.

   

  De digitale edities van Overcome zijn nu ook online beschikbaar.