Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Archief » Europa in de wereld

Europa in de wereld

 •  

  Komend voorjaar, op 25 maart om precies te zijn, bestaat de Europese Unie (inclusief zijn voorlopers) 50 jaar. Tijd voor feestje. Tijd voor bezinning. Waar moet het heen met die Europese Unie en wat is er eigenlijk gebeurd met de idealen van destijds. Europa als vredesproject. Als teken van de verzoening tussen Frankrijk en Duitsland. Van de levendige discussie over de Europese Unie, die tijdens het Grondwet-referendum in het voorjaar van 2005 plaatsvond, is een dik jaar later niets meer overgebleven. Zelfs niet tijdens de verkiezingen. Ook de aangekondigde brede maatschappelijke discussie over Europa lijkt een schone dood gestorven. En ondertussen gaan de ontwikkelingen in Europa gewoon verder. Ook de militarisering.

  Europa blijft voor velen een ver-van-mijn-bed-show, terwijl, het wordt ook al zo vaak gezegd, Europa zich steeds meer aan ons opdringt. Niet alleen de landbouwsector, maar ook het hele buitenlands en veiligheidsbeleid wordt steeds meer door Europa bepaald. En dat betekent dat de vredesbeweging zich meer met die Europese beleidsbepalers zal moeten bezighouden en met de manier waarop dat beleid bepaald wordt. Want nu de Grondwet niet is aangenomen, kan het met die beleidsbepaling nog verschillende kanten uitgaan.

  Rond de inhoud van dat Europees buitenlands en veiligheidsbeleid en de wijze waarop het tot stand komt, heeft Kerk en Vrede dit najaar een brochure gepubliceerd: “Blijft Europa een vredesproject of wordt het een militaire onderneming?” De term “Vredesproject” slaat natuurlijk op de idealen van weleer. Wat is er van die idealen overgebleven? Wat wordt er bedoeld met Europa als waardengemeenschap?

  Het boekje kunt u natuurlijk gewoon bij ons bestellen om zelf te lezen, maar een andere mogelijkheid om bijvoorbeeld komend voorjaar een bijeenkomst in uw kerkelijke of vredesgroep te organiseren rond Europa als vredesproject. Dat kan naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de EU, ter voorbereiding van de Derde Europese Oecumenisch Assemblee in september 2007 in Sibiu (waar de rol van Europa in de wereld één van de centrale thema’s zal zijn) of in het kader van het Oecumenisch Decennium ‘To Overcome Violence’ dat in 2007 op het Europese continent focusseert.

  Aan een dergelijke bijeenkomst verlenen we als Kerk en Vrede graag onze medewerking. Neem daartoe contact op met het secretariaat van Kerk en Vrede.

   

   


  >> publicaties

  >> Bijeenkomsten