Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Projecten » Vredesspiraal

Vredesspiraal

 • Het nieuwe millennium was nauwelijks gestart, het Oecumenische Decennium 'to overcome violence' nog maar net begonnen, toen na 11 september 2001 een nieuwe spiraal van geweld op gang werd gebracht. Ontmoedigend.


  Bemoedigend is de volksbeweging die in 2003 wereldwijd met ongekende massa's de straat op ging tegen een oorlog die nog niet eens begonnen was. Deze nieuwe vredesbeweging gaf hoop dwars door al het geweld heen, en die hoop willen we uitdrukken in de naam Vredesspiraal waaronder we het nieuwe blad van Kerk en Vrede ten doop houden.

   

  Vredesspiraal drukt de hoop uit van het alternatief, een beweging die gestaag, stabiel èn flexibel, verdiepend èn verbredend voortgaat. Vredesspiraal wil als kwartaalblad toerusten voor een toekomst vanuit hedendaags geloven in gerechtigheid en vrede. We zullen zoveel mogelijk stemmen uit eigen kring, uit andere kringen en uit andere landen hiertoe ruimte geven.

   

  Vredesspiraal kost € 15,00 per jaar

   

  Geef u nu op als abonnee van Vredesspiraal