Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Vereniging » Ontvangstcomite

Ontvangstcomite

 • Waarom ik nog lid van kerk en vrede ben

  Yosé Höhne-Sparborth

  De Tweede Wereldoorlog heeft diepe sporen getrokken door mijn familie.

  Onderweg kwam ik ook veel mensen tegen die voor het leven getekend werden door de oorlog.

  In El Salvador, in Chili, in Irak.

  Overal mensen die hun verdere leven nodig zullen hebben om de oorlog uit hun lijf en ziel weg te werken.

  Toen vroeg een guerrillastrijder uit Nicaragua mijn hulp, en over zijn vrouw zei hij: “Wat weet zij nou van oorlog?!” En ik zei hem: “Ze weet er alles van, want ze leeft met de oorlog, ze slaapt met hem!” Hij sloeg haar.

  Samen vechten, oké. Met een knots erop slaan, vooruit dan maar. Schijnen mannen nodig te hebben. Maar voor méér geweld dan dat zijn wij mensen niet gemaakt. Wij zijn er niet op gebouwd om het vlees van onze vriendin uit een boom te moeten plukken. 

  Mij kun je dus geen oorlog meer verkopen. Oorlog gaat in je lijf zitten, in het lijf van je kinderen en kleinkinderen. Ook hun kleinkinderen zullen de scherven nog uit hun ziel moeten trekken.

  Dáárom, om alternatieven te leren voor ‘er op los schieten’, ben ik lid van Kerk en Vrede.

   

   

  Waarom ik lid blijf van Kerk en Vrede.

  Jan Anne Bos (72), theoloog.

   

  Mijn antwoord is vooral: “Daar is toch niks mis mee?!”

  Ik ben hier prima op mijn plek.

   

   

  Ik hoor hier dingen, die me uit het hart gegrepen zijn.

  Ik ben hier in het gezelschap van mensen, die diep doordrongen zijn van de kritische situatie waarin onze moderne cultuur zich bevindt. Er is zoveel (en zo veelsoortige) bewapening in voorraad, dat serieuze angst dat het mis gaat pas echt realisme is.

  Een doemdenker ben ik niet.

  Ik weet steeds zekerder dat conflicten niet (meer) met geweld uit de wereld te krijgen zijn.

  Dus moet je wapens weg zien te krijgen, en dan kijken welke conflicten je je nog kunt veroorloven.

  Heel hoog daarbij zit me wel dat de Kerk in het geheel veel van haar vredesverhaal uit handen heeft gegeven. Heering spreekt van een “Zondeval van het Christendom”.

  Wat een spannende tijd, dat de kerken rond de Wereldraad van kerken op het punt staan de leer van de rechtvaardige oorlog af te gaan zweren. Ik zou zo graag nog aan mijn kleinzoon Cédric willen kunnen vertellen, dat het ervan gekomen is.

    Want het gaat wel om zijn wereldje.

   

  Waarom ben en blijf ik lid van Kerk en Vrede?

  Henk Blom, Zwolle, 71 jaar, voorheen vormingswerker/staffunctionaris thuiszorg

  Stap voor stap kwam ik bij Kerk en Vrede. Vanuit RK opvoeding al jong betrokken bij Pax Christi, vervolgens als lid van Doopsgezinde Gemeente lid van de Doopsgezinde Vredesgroep (DVG, tegenwoordig Doopsgezind WereldWerk). Vanuit samenwerking van DVG met Kerk en Vrede werd ik lid van de Politieke Werkgroep van Kerk en Vrede.

  Niet alleen boeide mij dit werk enorm, ook leerde ik de vereniging nader kennen en waarderen. Daar werken uiterst gemotiveerde en deskundige mensen.

  Daar is het kwartaalblad ‘Vredesspiraal’.Daar zijn boeken/brochures als: ‘Oorlog verkopen’ (over hoe gemakkelijk wij ons laten verleiden om te geloven in oorlogen); ‘Wees niet bang’ (nadenken over het overwinnen van geweld) en ‘Kingston, Rechtvaardige vrede: werk voor de kerk’ (over de vredessamenkomst van de Wereldraad van Kerken in 2011 in Jamaica).

  Maar daar is ook het druk bezochte Korenfestival ‘Songs of Peace’ dit jaar in Utrecht; daar zijn vredesvlaggen, vredespostzegels, een ‘Slavernijkwartet’.

  Als lid van Kerk en Vrede hoop ik me nog meer in te kunnen zetten voor het belangrijke werk voor vrede en gerechtigheid.