Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Projecten » Busan » Sprekerslijst

Sprekerslijst

 • Tot uw dienst:

   

  Arie de Bruijn, Kantoormedewerker

  Kerk en Vrede Utrecht.

  Organist/kerkmusicus.

   

                                                             · Songs of Peace      

                                                             · Het vredeslied

      

   

   

   

   

   


   

   

   

  Jan Anne Bos , Papendrecht.

  Emeritus Gemeentepredikant.

  Secretaris Kerk en Vrede.

  Homepage: home.kpn.nl/ja_bos/html/jabos.html

   

                                                            · Over de campagne Maak Oorlog illegaal.   

                                                            · In het algemeen: bijbelse achtergronden vredesvragen 

                                                            · Vrede en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen    

                                                            · Thema kerkdiensten

                                                            · Bundel 'Rechtvaardige Vrede: werk voor de kerk' Uitgave Raad van Kerken

                                                              Nederland/KerkenVrede

   

   

   


   

   

   

  Herman Noordegraaf, Schiedam

  Hoogleraar diakonaat Prot. Theol Universiteit

   

                                                                             · Geschiedenis van de vredesbeweging     

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Lennart Vriens, Houten

  Em. – Hoogleraar Vredeseducatie                

                                                                Verschillende insteken:    

                                                                 · Vredeseducatie  

                                                                 · godsdienstige opvoeding    

                                                                 · vredescultuur

                                                                 · vrede en economie       

   

   

   


   

  Janneke Stegeman. Amsterdam

  Promovenda Vrije Universiteit

                                               · Conflict en Co-existentie in Israël en Palestina

                                               · Over  de rol van de bijbel in het Israël /Palestina conflict

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Henk Blom. Zwolle

  Initiatiefnemer Vredesambassade

  Zwolle

                                                                   · problematiek van grootschalige goudwinning in Latijns-Amerika, met een                                                film :´The Curse of Gold´ (14 min., Ned. door ICCO en Doopsgezind WereldWerk)  

                                                                     · ´gemeentelijk vredesbeleid´: over ontwikkelen van een ´Lokale vredesindex´

               

   

   

   

   

   


   

  Yosé Höhne-Sparborth, Utrecht

  Projectmedewerkster Kerk en Vrede

  Lid Theologische Werkgroep van K&V

  Vredesarbeid gedaan in Oost-Europa, Irak, Nicaragua, El Salvador en Colombia

     

                                                   

                                  · Slavernij  

                                  · Sociale Alliantie

                                  · Dialoog Abrahamitische Godsdiensten en Rondom vrouwen  Bijbel versus                                                 mannen

                               · Irak en geweld

                               · Colombia en geweld

                               · Geschiedenis als vredesarbeid

   

   

   


   

   

   

  Greetje Witte-Rang, Zwolle

  Secretaris Theologische Werkgroep van

  Kerk en Vrede; lid van Platform Duurzame

  en Solidaire Economie   

   

                                                                       · relatie economie-geweld

                                                                       · andere onderwerpen  in overleg

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

  Deze mensen gaan graag met u de uitdaging aan om vredesthema's bespreekbaar te maken.

  We suggereerden al wat onderwerpen. Maar we kunnen graag een thema dat bij U zelf leeft  ontwikkelen.

   

  Te denken valt aan evenementen als :

  -        een bijdrage zijn aan een jaarlijkse beleidsdag van de kerk.

  -        iets tijdens de Vredesweek.

  -        Gesprek op gang brengen met mensen of bedrijven die met vredes/oorlogsthema's te maken hebben.

  -        iets behandelen voor een specifieke groep. Of voor gemeenteleden algemeen. Of voor jongeren enz

   

  De vorm waarin kunnen we natuurlijk aanpassen aan uw bedoelingen

  Neem contact op met iemand van ons kantoor. a.debruijn@kerkenvrede.nl of bosjananne@gmail.com 

  Telefonisch: 030 2316666.