Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Vereniging » Contact » ANBI-GEGEVENS

ANBI gegevens

 • Naam:  Vereniging / Stichting Kerk en Vrede

  RSIN/fiscaal nummer ANBI808453877

   

  Contactgegevens:

  Postadres:        Postbus 1528

  3500 BM Utrecht    Nederland

  secretariaat@kerkenvrede.nl

   

  Bezoekeradres O'43

  Obrechtstraat 43 3572 EC Utrecht

  Nederland tel. (+31) 030 - 231 6666

  Girorekening:

  43.53.82

  IBAN: NL74INGB0000435382

  BIC: INGBNL2A

   

  Doelstelling van de Vereniging: 

  Kerk en Vrede is van alle tijden. Oorlog is nooit legitiem. 

  Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich binnen en buiten de kerken inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Ze werd opgericht in 1924 en is daarmee de oudste nog steeds bestaande vredesorganisatie in Nederland.

  Waarom Kerk en Vrede?

  Kerk en Vrede werd opgericht, omdat het inzicht doorbrak dat moderne oorlogvoering onchristelijk, onmenselijk en dus onbruikbaar was geworden in vele opzichten. Met als treurig ‘record’ de atoomwapens die niet alleen vele slachtoffers hebben geëist in Hiroshima en Nagasaki, maar de hele mensheid kunnen vernietigen. Denk aan de Korea-oorlog; Politionele acties Indonesië; Falklandoorlog; Afghanistan; Israël-Palestijnen.

  Geweld en gewelddadigheid is dagelijkse kost geworden; een grondstructuur in het (politiek) denken en handelen van mensen. Het is geaccepteerd in onze dagelijkse cultuur.

  Te midden daarvan zullen we onze weg moeten vinden en onszelf weer op de kaart zetten als een van de vernieuwende krachten naar een duurzame en vreedzame wereldsamenleving.

  Kerk en Vrede onderscheidt daarbij vier velden:

  • Vrede in de gemeenschap: buurten, thuis, kleine kring

  • Vrede op de markt: economisch onrecht, armoede, energieconflicten

  • Vrede met de aarde: vervuiling, ontbossing, CO2

  • Vrede tussen de volken: oorlogen, onderdrukking, regionale conflicten, terrorisme

  Wat willen we?

  In grote lijnen: we willen het expertise- en communicatiecentrum van een echte pacifistische traditie in Nederland zijn. Daarbij richten we ons primair op  de kerken, maar via de kerken op de gehele samenleving. Immers, de vredesthematiek overstijgt de kerken totaal, maar de kerken horen er vanouds wel volop aan bij te dragen.

  Visie en missie

  Visie

  Kerk en Vrede gelooft dat het onjuist en onverantwoord is om te geloven in en te vertrouwen op geweld. Elke poging tot (religieuze of ethische) rechtvaardiging van militair geweld en de voorbereiding ervan, verhindert het werken aan wezenlijke verzoening waartoe gelovigen en religieuze instellingen zijn geroepen.

  Kerk en Vrede gelooft daarom dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Een weg die lang geleden begon bij de profeten van Israël en de volgelingen van Jezus. Een weg die bewandeld werd en wordt door mensen als Gandhi, Martin Luther King, Aung Suu Kyi en talloze anderen van wie we de namen niet kennen.

  Missie

  Kerk en Vrede ziet als haar 'unique selling point' het verspreiden van een ronduit pacifistische visie op de wereld van nu. Oorlog en geweld zijn geen middelen om conflicten mee op te lossen. Dat is onze onmisbare bijdrage aan de cultuur van onze wereld, waarin de salonfähigkeit van gewapend ingrijpen en ander geweld juist toenemen.