Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Projecten » Nederland kleurt Regenboog: Vlaggen voor Vrede » Vredesvlag in de praktijk

Over hoe en wat van de Vredesvlag

 •  

  De regenboogvlag

  Iedereen kent hem wel, die veelkleurige vlag op de Rainbow Warrior II van Greenpeace (1971): vijf kleuren tegen een witte achtergrond.

  Of de regenboogvlag zoals die fungeert sinds eind jaren zeventig als symbool van de homobeweging en wappert in zes kleuren aan homobars en in de Gay Pride Parades.

  Maar de oudste papieren heeft de vredesbeweging.

  De Amerikaanse dominee James William van Kirk (1858-1946) ontwierp aan het begin van de twintigste eeuw een regenboogvlag die de internationale wereldvrede moest symboliseren: een zelf gemaakte zijden blauwe vlag toonde regenboogkleurige strepen (rood, oranje, geel, groen, turkoois, blauw, violet), sterren en de planeet aarde. Hij bood deze wereldvredesvlag in de Verenigde Staten en West-Europa aan vele vorsten, presidenten en politici aan. In 1913 kwam hij naar Den Haag en schonk bij de opening van het Vredespaleis aan Andrew Carnegie zijn vlag. Ook in 1929 maakte James van Kirk een tour door Europa met zijn wereldvredesvlag. De vlag is in een aantal musea bewaard gebleven.

  In Italië werd een vredesvlag met regenboogkleuren voor het eerst gebruikt in een vredesoptocht in 1961. Het ontwerp was geïnspireerd door vergelijkbare veelkleurige vlaggen die gebruikt werden bij demonstraties tegen atoomwapens. De vlag bestaat uit zeven banen in de kleuren violet, blauw, turkoois, groen, geel, oranje en rood, met in het midden in witte letters PACE=VREDE . Echter de kleurenvolgorde is hier precies omgekeerd als bij de homobeweging, waar overigens het turkoois ontbreekt.

  De regenboog is ontleend aan het Noachverhaal uit Genesis. De regenboog wordt in het Oude Testament met hetzelfde Hebreeuwse woord aangeduid als de boog van de strijder (qeset). Maar nu is het tegendeel dus waar, de boog wordt een symbool van hoop.

  De regenboog die na de zondvloed in de wolken verschijnt (gen. 9,12-17) is het symbool van Gods genade en een teken van het verbond tussen God en de aarde (vs 13).

  Mooi dat het symbool van de regenboog nu verwijst naar de veelkleurigheid van de vrede:

  • Vrede met de aarde, zodat het leven bewaard blijft (Greenpeace)

  • Vrede in de gemeenschap, zodat niemand in angst hoeft te leven (Homo’s, lesbiennes)

  • Vrede op de markt, zodat allen in waardigheid kunnen leven (Fair Trade)

  • Vrede tussen de volken, zodat mensenlevens beschermd worden (Kerk en Vrede, Pax)

   

  De 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan ( Zuid Korea) riep in november 2013 op tot de rechtvaardige vrede. Een zaak waar Kerk en Vrede al 90 jaar voor staat. Deze oudste vredesvereniging dankt haar jonge uitstraling aan de frisse kleuren van de regenboog.

  Zo verkoopt Kerk en Vrede regenboogvlaggen met opdruk Vrede (groot: 200x300 / klein: 100x150), maar ook regenboog postzegels en kaarten met Vrede en zo is er een nieuwe folder en website in frisse regenboog kleuren.

  Op de site van Kerkenvrede is ook een voorbeeldbrief te vinden, die U kunt gebruiken om bv. Uw gemeentebestuur aan te sporen een Vrede-vlag te gaan gebruiken.

   

  Vlagdata                                 Gebeurtenis

   

  1 januari                                 Wereld Vrede Dag (R.K.)

  10 mei (1940)                          Herdenking uitbreken WO II

  28 mei (1913)                          Herdenking opening Vredespaleis

  28 juli                                      Herdenking uitbreken WO I

  6 augustus (1945)                     Herdenking bombardement Hiroshima

  21 september                            Internationale dag van de Vrede (V.N.)

  20 t/m 28 september                  Vredesweek 2014

  24 oktober (1945)                      Oprichting Verenigde Naties

                                                 Olympische spelen e.a. evenemente

  NB. Overleg met uw gemeente over data, en laat een en ander in het vlaggenprotocol opnemen.