Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Projecten » In/uit de Pers

In/uit de Pers

  •  

    Regelmatig verschijnen er berichten in de media waarop een reactie van Kerk en Vrede niet mag uitblijven. Soms willen we zelf een discussie aankaarten. Helaas staan de media vaak niet open voor onze artikelen en reacties. 
    In deze rubriek nemen we die geweigerde teksten op, om geïnteresseerden te informeren over onze opinies.
    Daarmee zitten we dichter tegen de actualiteit aan dan mogelijk is met (ons blad) Vredesspiraal.'