Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Projecten » In/uit de Pers » Kan het anders

Kan het anders?

 • Op 11 April schreef Generaal b.d. de Jonge een artikel in Trouw.  Bram Grandia reageert. Trouw plaatste zijn bijdrage op de opiniepagina van 18 April. 

  Generaal b.d. Harm de Jonge luidt de noodklok. Nederland houdt zich niet aan de 2% norm. Daarmee bewijst Nederland onverschillig te staan tegenover defensie. Nederland vindt het kennelijk nodig dat –indien nodig- Amerikanen sneuvelen voor onze belangen. Zullen Amerikanen nog wel bereid zijn bij duizenden te sneuvelen voor een verzwakt Europa? Nederland ziet behaalde vredesresultaten uit het verleden als garantie voor de toekomst. De-escalatie werkt escalatie in de hand. Poetin heeft dat door. Wij niet. Wie vrede wil moet zich op de oorlog voorbereiden. Hard power is nodig. In plaats van daaraan te werken, draait Nederland zich om en droomt verder over de verzorgingsstaat. Aldus deze ‘het is 5 voor 12’ -boodschap van de generaal.
  Generaal de Jonge suggereert heel wat. Ik stel voor om het eens om te draaien. Laat wie

  vrede wil, moet zich op de vrede voorbereiden. Bijvoorbeeld door economieën zo met elkaar te verbinden dat oorlog schadelijk is voor beide partijen. Bijvoorbeeld door heel veel tijd en energie te steken in diplomatieke en geweldloze initiatieven. Bijvoorbeeld door samen met de Russische kerken te werken aan een vredesstrategie.
  De generaal maakt niet duidelijk wat de concrete in het verleden behaalde vredesresultaten van de Nederlandse krijgsmacht zijn als het gaat om Irak en Afghanistan. Op dit moment trekken westerse landen zich haast geruisloos terug uit Afghanistan. Ik ben benieuwd naar een concrete evaluatie van de oorlog in Irak en Afghanistan.
  De generaal maakt niet duidelijk wat die concrete harde politiek ten aanzien van e Sovjet Unie moet inhouden. Ik vrees dat een verdere escalatie de spanning in de regio alleen nog maar opvoert. Ik zie hier een concrete taak voor de VN om de conflicterende partijen om de tafel te krijgen.

  Poetin heeft de NAVO –die steeds weer zoekt naar haar bestaansrecht- een geweldige dienst bewezen. Eindelijk kan weer eens bewezen worden hoe noodzakelijk defensie is. Het is tijd om de JSF bedrijfsklaar te maken en er de gemoderniseerde kernwapens onder te hangen. Immers de Rus is weer de ouderwetse Rus zoals we hem kennen vanuit de koude oorlog.

  Ik zie niet in waarom ieder nieuw conflict aangegrepen moet worden om weer met oude antwoorden te komen. Dat heilig geloof in militair geweld brengt ons internationaal geen stap verder. Ik zie meer in creatieve blusacties dan in het nog meer olie op hert vuur gooien. Net zo goed als er training nodig is voor het aangaan van het gevecht is er training nodig voor een creatieve oplossing van een conflict dat uit de hand dreigt te lopen. Ik vertrouw er op dat steeds meer regeringen Rusland gaan zien als een economische partner en een potentiële bondgenoot (desnoods rivaal) in plaats van een eeuwige vijand. Waarom de argumentatie die gebruikt werd om deel te nemen aan de winterspelen in Sotsji ook niet inzetten als politieke argumentatie. Een riskant spel, maar mijns inziens de moeite waard.

  Ds. Bram Grandia. Lid van de theologische werkgroep van Kerk en Vrede.