Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Vereniging

Vereniging

 • Wat is Kerk en Vrede

   

   

  Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich binnen en buiten de kerken inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Ze werd opgericht in 1924 en is daarmee de oudste nog steeds bestaande vredesorganisatie in Nederland.

   

  Wat gelooft Kerk en Vrede

   

  Kerk en Vrede gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Elke poging tot (religieuze of ethische) rechtvaardiging van militair geweld en de voorbereiding ervan, verhindert het werken aan verzoening waartoe gelovigen en religieuze instellingen zijn geroepen.

   

  Kerk en Vrede gelooft daarom dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Een weg die lang geleden begon bij de profeten van Israël en de volgelingen van Jezus. Een weg die bewandeld werd en wordt door mensen als Gandhi, Martin Luther King, Aung Suu Kyi en talloze anderen van wie we de namen niet kennen.

   

  Wat doet Kerk en Vrede

   

  Kerk en Vrede analyseert conflicten en benoemt de oorzaken daarvan, zoals onderdrukking en uitbuiting van religieuze groepen en volken, vreemdelingenhaat, armoede en de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze vraagt mensen zich te bezinnen zodra ergens conflicten ontstaan en zoekt naar geweldloze oplossingen. Deze analyses worden, vaak in samenwerking met zusterorganisaties in binnen- en buitenland, gebruikt voor het opzetten van projecten, campagnes, het publiceren van boeken, brochures en artikelen en het organiseren van werk- en studiedagen

   

   


  >> Samenwerking

  >> Vredesspiraal

  >> Werkgroepen

  >> Agenda